Textos
legals
Termes d’ús
 

L’accés al portal www.xxxxxxxxxxxxxxxxx i l’ús dels seus continguts i elements suposa l’acceptació per part de la persona usuària dels Termes d’Ús que ací s’establixen:

1.Els serveis i informació oferits pel portal web són totalment gratuïts.

2.L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del portal sense necessitat de previ avís.

3.L’ús de www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx es regix per l’ordenament jurídic espanyol i per aquestes condicions generals. Qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació, execució i/o ús del portal web, serà sotmesa a la competència dels jutjats i tribunals d’Alacant.

4.Queda prohibit fer ús del portal per a qualsevol actuació contrària a la legalitat vigent i especialment, sense caràcter exhaustiu, les següents:

  • 1.Enviament de correu massiu no sol·licitat o spamming.
  • 2.Qualsevol forma de violació dels drets de terceres persones.
  • 3.Qualsevol activitat que tinga com a objecte continguts pornogràfics, obscens, difamatoris o en qualsevol forma il·legals.
  • 4.Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguen causar qualsevol dany o perjuí al portal web, a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant o a terceres persones.
  • 5.Utilitzar aquesta web amb fins comercials o de manera inadequada atenent a la seua pròpia finalitat.

5.Restriccions d’ús: qualsevol enllaç que s’efectue amb els continguts propietat del portal, requerirà de la prèvia conformitat de l’Ajuntament i haurà de permetre, per mitjà de l’oportuna visualització, la identificació de la seua procedència. La utilització d’aquesta informació en altres llocs d’Internet requerirà d’autorització expressa.

6.Responsabilitat: l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant no es fa responsable en cap cas de cap dany que es poguera causar a una tercera per les persones usuàries del portal web com a conseqüència de l’ús il·legal o inadequat del mateix, ni com a conseqüència dels continguts i informacions accessibles o facilitats a través d’ell, ni dels llocs vinculats al mateix. Seran responsables les persones usuàries o terceres persones causants dels danys

L’Ajuntament no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels serveis per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjuís que es pogueren causar com a conseqüència de la falta de disponibilitat i/o continuïtat.

L’Ajuntament no assumix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre continguts del portal web i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest portal. Aquestos enllaços, o mencions, tenen una finalitat merament informativa i en cap cas impliquen el suport de l’Ajuntament a les persones o entitats autores de tals continguts o elements dels dominis on es troben.

L’Ajuntament no garantix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts i serveis del portal web, ja siguen prestats directament o per tercers, inclosos els enllaços, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjuís que pogueren patir les persones usuàries com a conseqüència de la il·licitud, no fiabilitat, inutilitat, inexactitud, falta de veracitat, no exhaustivitad i/o no actualitat dels serveis i/o continguts.

L’Ajuntament no garantix l’absència de virus en els serveis i continguts del portal web, ja siguen prestats directament o per tercers, incloses les connexions mitjançant enllaços, per la qual cosa no serà responsable dels danys i perjuís que es puguen causar com a conseqüència de l’existència dels dits virus.

Per a qualsevol ampliació i/o aclariment d’aquesta informació podrà cridar al telèfon 966013125 o posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu participa@santjoandalacant.es